En Stockholmsbaserad designer och bildkonstnär, som fokuserar på bilder med en historia att berätta och interiör design. Hon har en BA Informationsdesign & rumslig gestaltning från Mälardalens Universitet samt traditionella konststudier. Hennes arbete är baserad i analoga metoder, i kombination med traditionell samt digitalt medium. Hennes bildvärld bär fragment från måleriet med en illustrativ komposition som speglar en personlig, poetisk betraktelse. De senaste 20 åren har hon arbetat som inredningsarkitekt med gestaltning, visualisering och projektering av interiörer.

Hemsida: andreachagallo.com
Back to Top