Jag hjälper företag och organisationer att förstärka och kommunicera budskap genom att använda bilder. Jag löser problem och kan bland annat visualisera abstrakta tankar genom konceptuell illustration. Även fackillustration, olika typer av bokillustration och reklamuppdrag ingår i min repertoar. Kunder i urval: Bonnier Digital, Lurö- Kultur och Naturförening,
Eden Aquatech AB, Somatherm AB


Hemsida: www.annakarinrosenqvistillustration.myportfolio.com
Back to Top