Jag arbetar framför allt med måleri och fotografi men även inom grafisk design och illustration. I min konst vill jag skildra de känslor och intryck som möten med natur, människor och arkitektur ger mig. Både för att andra ska få njuta av dem, men kanske ändå främst för att själv få bevara en positiv känsla från ett förgängligt ögonblick.
Jag använder flera tekniker och material beroende på vad som fordras för det uttryck jag vill nå. Emellanåt lägger jag stor vikt vid detaljer, teknik och komposition, men andra gånger skapar jag utefter en helhet som ger mig energi och där detaljer är mindre viktiga. Jag arbetar mycket med färg och är kritiskt mot färgpsykologi enligt givna betydelser utifrån sociokulturella aspekter. Jag anser att färg ska upplevas på ett individuellt plan,
precis som i musiken, och att generella symboliska slutsatser om färgers innebörd och mening begränsar betraktarens upplevelse och fria tolkning. Det är istället en helhetskänsla, verklighetsflykt och nyfikenhet som jag vill att
mina bilder ska väcka.

Hemsida: carinasandertoft.com
Back to Top