Lekfullheten finns som en röd tråd i allt jag gör, men hand i hand går det tunga och obekväma. Många av mina illustrationer berör svåra ämnen fast med en komisk underton. Jag har en bakgrund inom design och inredningsarkitektur, men skulle benämna mig själv som ”multikreativ”. Jag arbetar gärna med idégenerering och har en expressiv skissprocess. Mycket av det jag gör är analogt, för jag gillar att kunna påverka uttycket i linjerna i ritande stund. Min framtidsvision är att få skriva och illustrera en barnbok. 

Instagram: @jonseydraws.

Back to Top