Jag är intresserad av hur man överför information och kunskap mellan människor. Jag har arbetat med hur man gör det med hjälp av text i flera år. Med tiden har jag blivit allt mer intresserad av hur jag kan komplettera och förstärka texten med illustrationer. I många fall kan rätt illustration överföra budskap snabbare och mer direkt än en text.
Back to Top