Det är problemlösningen jag gillar. Att i mitt skapande få färger, proportioner och former att stämma överens. Därför ter sig mitt skapande, om det så är teckningar eller skulpturer, ofta avbildande och vidare också detaljrikt. Jag är formgivare i botten där min kreativa process snarare grundar sig i ett djupt researcharbete, lång eftertanke, storytelling och noggrant skissande. Mitt konstnärliga skapande är i kontrast mycket mer luststyrt, fritt och experimentellt. Jag hoppas att mina illustrationer landar i ett mellanland. Med eftertänksamhet, mening och storytelling från min formgivning och mitt konstnärliga, luststyrda uttryck från
mitt fria skapande.
Instagram: hannastenstroem
Back to Top