Jag har en bakgrund inom fotografi, illustration, design och text och intresserar mig för det redaktionella fältet och samverkan mellan text och bild. När jag arbetar med illustrationer är mitt mål att handen ska synas i linjerna. Även om jag ofta tecknar digitalt vill jag behålla känslan av skiss och undersökande. Spår av processen får gärna synas i den färdiga bilden och jag tycker om att använda mig av grafiska objekt och moment som går åt det mer abstrakta och därmed väcker frågor. Jag strävar mot att uttrycka mig förenklat med känsla och närvaro.
Back to Top