Som illustratör är det berättandet som ligger i fokus för mig. Jag tycker det är viktigt att berätta andra berättelser än de vi kanske är vana vid att se. Med en lekfull och humoristisk touch skapar jag mina illustrationer med budskap som är menade till att väcka nyfikenhet - oftast med starka färger och kontraster. Jag väcker dock inte bara nyfikenhet – Jag väcker också gärna mina illustrationer till liv genom att animera dem. På så sätt skapas nya dimensioner för berättandet att ta form.

Instagram: pimbeskow
Back to Top