Min hjärna är en bubblande källa av kreativa idéer. Illustrationskursen ger mig ytterligare ett verktyg att dela mina inre bildvärldar och berättelser med. Jag har i många år arbetat med grafisk formgivning, textdesign och utställningsformgivning och har en kandidatexamen i informationsdesign med huvudinriktning mot rumslig gestaltning. Jag ser många möjligheter att använda mina kunskaper inom olika medier i nya projekt där illustration möter rörlig bild, ljud, rumslig form och interaktion både digitalt och analogt. Bildskapande är även den sista pusselbiten som behövs för att kunna skapa egna böcker, vilket jag gett mig katten på att göra.
Back to Top