Jag skapar illustrationer som sätter den mänskliga gestalten i fokus - med hennes brister, skavanker och säregna skönhet.Det handritade uttrycket är alltid centralt - det talar till ögat på ett unikt sätt. Illustrationerna lämpar sig bra till redaktionellt material, marknadsföring, kapitelböcker - och mycket mer. Ett alster som andas liv och fångar ögat med detaljrikedom och vackra kulörer, det upphöjer din produkt, tjänst eller kampanj, och gör att den sticker ut! 

 Instagram: @todorova_asplund_illustrator 

Back to Top