Jag arbetar mycket med djur som kroppar för mitt uttryck, där sammansvetsas mina intressen och där finner jag en komfortzon i mitt konstnärskap. Men självaste djuret i sig spelar sällan någon större roll utan det är snarare vad det gör, känner eller utsätts för där störst vikt ligger. Men det är ändå den röda tråden och det folk känner mig för, djur-tecknaren. Jag både trivs och vantrivs i den rollen. Jag vill gärna kunna uttrycka mer än så.

Instagram: 
ifiwy
Back to Top