Jag jobbar som illustratör och grafisk formgivare, och har också skrivit ett tiotal egna barnböcker. Ofta har jag arbetat pedagogiskt med barns språk och läsinlärning, inklusive hjälp mot dyslexi, men jag älskar också det fantasifulla, konstnärliga. Det är härligt att träffa barnen på Skapande skola- besök och då inspirerar jag dem till eget berättande med både bilder och texter. Jag tycker om när
bilderna är lugna, men ändå känslosamma.

Instagram: @piapictus_art

Back to Top