Som illustrativ livskonstnär, vill jag att skapandet, lusten och färgpaletten är det
centrala i mitt personliga och kreativa uttryck. Karaktärer, miljöer och händelser i
vardagen vill jag forma till en egen skön drömvärld, där färgerna blir språket. De
påverkar vårt humör, våra känslor och vårt psyke.

Det operfekta och naiva i mina illustrationer, får stå i kontrast och spegla det som i verkligheten är perfekt och tillrättalagt. Min målsättning är att fortsätta illustrera på ett lekfullt, roligt sätt där fantasin får sätt sin twist på ett överraskande sätt. Man ska bli glad över att se mina illustrationer, även om det kan komma finnas inslag av teman som kan vara av det svåra i livet. I dagsläget målar och ritar jag analogt, men vill utvecklas även inom den digitala illustrationsvärlden.
Back to Top