Jag fascineras av hur vi historiskt har använt berättelser för att förstå världen omkring oss. Vi har använt sagor och mytologi för att förmana och förklara samma eller liknande upplevelser i olika delar av världen. Det är dessa som driver mig i mitt skapande. Jag vill berätta och
engagera. Jag utgår ofta från mitt egna mående, mina tankar eller upplevelser.

Instagram: veronikagranqvist

Back to Top